Boong Máy cán

Boong Máy cán là hình thành cuộn máy đặc biệt cho tấm thép lạnh dạng công nghiệp. Nó có thể thức liên tục các tấm thép theo yêu cầu của khách hàng, tự động cắt theo chiều dài. Thiết bị này có nhiều ưu điểm, giống như hình thành tốc độ cao, tiếng ồn thấp, truyền ổn định, hoạt động dễ dàng, cái nhìn tốt và như vậy.

: Boong Roll Forming Máy móc| Boong Máy cán| Đôi deck Roof Chỉnh Máy cán| Sàn sàn Máy cán